GRATIS FRAGT FOR ALLE ORDRE OVER: DKK 500,-

DK

Persondatapolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse dig som registreret om Zamarr ApS’ behandling og brug af dine personoplysninger

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Zamarr ApS

CVR-nr. 41 87 32 05

Bakkekammen 66

4300 Holbæk

Danmark

E-mail: mail@zamarr.com

Hvilke personoplysninger indsamler Elding og hvorfor?

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger, vi indsamler. Derudover har vi beskrevet formålet med indsamlingen, og vores retsgrundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger.

Indgåelse eller opfyldelse af aftale

Ved køb af et af vores produkter kan det være nødvendigt, at du som kontaktperson for din virksomhed, afgiver visse almindelige personoplysninger. Det vil typisk være navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, leveringsadresse og betalingsoplysninger mv.

Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at opfylde og administrere vores aftale med din virksomhed. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime behov for at kunne opfylde aftalen med din virksomhed og administrere salget og virksomheden på en hensigtsmæssig måde, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Kundeservice

Hvis du reklamerer over en vare på vegne af din virksomhed eller i øvrigt har forespørgsler på vegne af din virksomhed, er det nødvendigt at behandle visse almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger, købshistorik mv.

Denne behandling sker på grundlag af vores legitime interesser.

Direkte markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til direkte markedsføring, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke til at modtage tilbud og informationer om vores produkter, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a) samt markedsføringsloven § 10. I den forbindelse bruger vi bl.a. oplysninger om dine tidligere køb, samt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Cookies

Vi benytter ikke personfølsomme Cookies. Vi gemmer ikke personoplysninger, men kun oplysninger, som bruges til at genkende dig samt din adfærd i forbindelse med indkøbskurven. Zamarr APS videregiver aldrig personoplysninger til tredjemand. I vores webshop anvender vi Cookies fra Google Analytics, således at vi kan registrere, hvordan vores kunders adfærd er i butikken. På den måde kan vi optimere vores hjemmeside og dens funktionalitet samt forøge brugervenligheden.

Ønsker du ikke at acceptere brugen af Cookies, kan du indstille din browser til at afvise Cookies. Du kan slette dine cookies på din computer. I Internet Explorer 5.X slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies”. Bemærk at dette også sletter din indkøbskurv, dine data m.v.

Hvor indsamler Zamarr dine personoplysninger fra?

Vi har indsamlet dine personoplysninger fra dig selv, eller hvis en anden i din virksomhed har anført dig som kontaktperson.

Hvem videregiver Zamarr personoplysninger til?

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre 1) du udtrykkeligt samtykker hertil, 2) det sker til brug for opfyldelsen af din virksomheds aftale med os, eller 3) såfremt vi er retligt forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til pakkedistributører, offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Vi benytter os derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af os. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos os har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til Zamarr via mail@zamarr.com

Ret til at gøre indsigelse

I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles for, at vi kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Samtykke                                                                       

I tilfælde af, at vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil vi ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

FRA NATUREN TIL NATUREN

Når du køber UPROAR produkterne støtter du projektet 1% for the planet og hermed en række fremtrædende naturbevarende organisationer.

Læs mere